Op 1 februari 2010 is de Stichting Platform Internationaal Ondernemen Noord-Nederland opgericht. PIONN is de formele bekrachtiging van de samenwerking tussen de Exportclub Drenthe, Exportclub Groningen en de Friese Exportclub.

Het doel van PIONN is het bevorderen van de internationale handel (m.n. export) voor ondernemingen in de provincies Drenthe, Friesland en Groningen. PIONN gaat dit doen door de activiteiten van de clubs af te stemmen en gezamenlijke activiteiten te ontwikkelen en uit te voeren.

February 1st 2010 the foundation Platform Internationaal Ondernemen Noord-Nederland was established. PIONN is the formal confirmation of the cooperation between the Exportclub Drenthe, Exportclub Groningen and the Friese Exportclub.

The purpose of PIONN is to stimulate international trade (more specific export) for companies located in the Dutch provinces Drenthe, Friesland and Groningen. PIONN will do this by harmonizing the individual events of the clubs and develop and organize combined events.

Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende negen personen. Achter elk bestuurslid staat vermeld welke exportclub hij/zij vertegenwoordigt.

The board consists of the following people. Behind each boardmember is mentioned which club they represent.

Voorzitter Greta Jager-Smit, Stansz Environment Systems B.V.
-Friesland
Bestuurslid Tom Bakker, Bakker Springs B.V.
-Groningen
Bestuurslid Saskia Koers, Groningen Seaports
-Groningen
Bestuurslid Willem Haagsma, Anytrade B.V.
-Drenthe
Bestuurslid Menko van Gorkum, Mueller Sales
-Friesland